BEZPEČNOST PŘI SLEDOVÁNÍ RALLY

Dovolujeme si požádat všechny, kteří hodlají Bonver Valašská rally 2011 sledovat, aby se s dalšími kapitolami této sekce website jubilejní Valašky důkladně seznámili a veškerými zde uvedenými nařízeními a doporučeními se bezpodmínečně řídili. Děkujeme.