SOUTĚŽÍCÍ

Jezdci a jejich soutěžní týmy v této části webových stránek Bonver ročníku Valašské rally 2011 naleznou nezbytné informace k tomu, aby se mohli uvedeného motoristického podniku zúčastnit. Půjde především o přihlášku, Zvláštní ustanovení Bonver Valašské rally 2011, mapy a další podklady.