ZÁKLADNÍ INFORMACE

Z této pozice website Bonver Valašské rally 2011, respektive z jednotlivých kapitol této sekce se dovíte ty nejzákladnější informace o přípravě jubilejního ročníku valašské automobilové soutěže. Obsahem jsou i kontaktní údaje na pořadatele a organizátora rally a na agenturu zajišťující styk se sdělovacími prostředky či telefonní seznam.  Za důkladné seznámení se s touto, ale i dalšími sekcemi website Bonver Valašské rally 2011 a respektování zde uvedených rad a doporučení zejména v oblasti bezpečnosti při sledování rally děkujeme. Zájemci však zde najdou i Rally Guide. Osahem tohoto dokumentu, který však v žádném případě nenahrazuje oficiální tištěný program Bonver Valašské rally 2011, je mimo jiné i stručné slovní i obrazové připomenutí devětadvacetileté historie Valašky.