DIVÁCI 

ŽÁDÁME DIVÁKY, ABY SE PŘI SLEDOVÁNÍ JUBILEJNÍHO ROČNÍKU VALAŠSKÉ RALLY 2011 CHOVALI TAK, ABY NEPOŠKOZOVALI DOBRÉ JMÉNO ČESKÉHO AUTOMOBILOVÉHO SPORTU, POŘADATELE, REKLAMNÍCH PARTNERŮ A SPONZORŮ A NEPOŠKOZOVALI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. DĚKUJEME

V této sekci webových stránek jubilejního třicátého ročníku Bonver Valašské rally 2011 naleznou diváci vše potřebné k tomu, aby mohli její průběh sledovat bezpečně a pohodlně. Postupně tu dostanou k dispozici veškeré k tomu potřebné informace. Zvlášť pozorně bude zapotřebí prostudovat rady pořadatele ve vztahu k bezpečnosti při sledování tohoto významného motoristického podniku.

Návrh plakátu narvžený oficiálním mediálním partnerem 30. ročníku Valašské rally 2011 - Valašskými internetovými novinami (spodní bílá část plakátu je určena pro loga partnerů Valašky)