OSTATNÍ INFORMACE

Tato sekce website Bonver Valašské rally 2011 přináší zájemcům další doplňující informace, které s touto významnou a jednou z nejnáročnějších automobilových soutěží v České republice více či méně souvisí. Za snad svým způsobem nejzajímavější kapitoly tu lze označit ty, které se věnují vítězům Valašské rally či její historii.