OFICIÁLNÍ STRÁNKY XXXI. ročníku VALAŠSKÉ RALLY 2012 naleznete na nové adrese website:

www.valasskarally.eu

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH BONVER VALAŠSKÁ RALLY 2011, KTERÁ SE USKUTEČNILA VE DNECH 25. a 26. března 2011 V OKOLÍ VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČI. DĚKUJEME VŠEM MĚSTŮM A OBCÍM, DONÁTORŮM, PARTNERŮM, INSTITUCÍM A DALŠÍM SUBJEKTŮM ZA PODPORU A POMOC, KTERÁ BYLA ORGANIZÁTORŮM V PŘÍPRAVĚ I V PRŮBĚHU VALAŠKY POSKYTNUTA. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I VŠEM POŘADATELŮM, TRAŤOVÝM KOMISAŘŮM, RADISTŮM, HASIČŮM, POLICISTŮM, STRÁŽNÍKŮM VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ POLICIE, ZDRAVOTNÍKŮM, PROSTĚ VŠEM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ PODÍLELI NA ZORGANIZOVÁNÍ JUBILEJNÍHO ROČNÍKU VALAŠSKÉ RALLY. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ MĚSTSKÉMU ÚŘADU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ A JEHO PŘEDSTAVITELŮM, JAKOŽ I OBYVATELŮM MĚSTA ZA PODMÍNKY, KTERÉ BYLY PRO 30. ročník VALAŠSKÉ RALLY VYTVOŘENY. A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ PATŘÍ VELKÝ DÍK I DIVÁKŮM, KTEŘÍ SVOU DISCIPLINOVANOSTÍ PŘISPĚLI K VE SVÉ PODSTATĚ BEZPROBLÉMOVÉMU PRŮBĚHU BONVER VALAŠSKÉ RALLY 2011.