ORGANIZACE RALLY - organizations rally

Bonver Valašská rally 2011 je organizátory připravována v souladu s Mezinárodními sportovními řády a jejich přílohami, Všeobecnými předpisy pro rally mistrovství FIA, se Sportovními předpisy mistrovství FIA, v souladu s Národními soutěžními řády pro rok 2011 a podle Zvláštního ustanovení pořadatele a propozic schválených ASN pod číslem AR00111 ze dne 01. 03. 2011. Do soutěže mohou být zařazena vozidla, pro která platí ustanovení ...

Bonver Valašská rally 2011 - pořadatelem je  Autoklub RS - Vsetín v AČR. Organizačně pak soutěž zajišťuje AutoMotoKlub Rallye Sport - Vsetín. Při přípravě je spolupracováno s autokluby a organizacemi a institucemi nejenom na Vsetínsku, ale také v ostatních částech Zlínského kraje a na Přerovsku a Novojičínsku, respektive v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Centrem soutěže je opět město Valašské Meziříčí, kde budova radnice v době konání automobilové soutěže poskytne nezbytné zázemí pro ředitelství a tiskové středisko rally. Formální a technická přejímka soutěžních posádek a jejich vozidel se uskuteční v Autocentrum Lukáš ve Valašském Meziříčí - Bynině. Pro start a cíl rally využijí pořadatel a organizátor rally prostoru valašskomeziříčského náměstí.

Bonver Valašská rally 2011 je zařazena do:

  • Mezinárodní mistrovství České republiky v automobilové rally
  • Mistrovství ČR juniorů
  • Dámský pohár ČR
  • Citroën Racing Trophy CZ
  • Renault R3 Clio Cup 2011