DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI A ŘEDITELSTVÍ RALLY - delegated officials and rally HQ

Delegovaní činovníci

hlavní sportovní komisař                           Regner Miloslav
sportovní komisaři

Schovánek Pavel 

Krejska Michael

bezpečnostní delegát ASN Filip Václav
hlavní technický komisař Mrkvan Stanislav
hlavní časoměřič Lobiš Vlastimil
činovník pro styk se soutěžícími Dubový Karel

 

Významní činitelé a hosté rally

předseda Vlády České republiky           Nečas Petr
hejtman Zlínského kraje Mišák Stanislav
hejtman Moravskoslezského kraje Palas Jaroslav
hejtman Olomouckého kraje Tesařík Martin
radní Zlínského kraje Slovák Josef
radní Zlínského kraje Drozd Jaroslav
starosta města Valašské Meziříčí Částečka Jiří
místostarostka města Valašské Meziříčí Lacinová Dagmar
místostarosta města Valašské Meziříčí Pernický Jiří

 

Organizační výbor

ředitel rally                                                 Hošák Miroslav
tajemník rally a SSK Póč Dušan
bezpečnost Schönweitz Martin
tiskové středisko Ordelt Roman
hlavní lékař Bělov Daniel
vedoucí trati Zachar Petr
sekretariát Zavadilová Eva
vyhlášení výsledků Hříbková Petra
dispečink Berka Oto
hlavní pořadatel Šnábl Miroslav
servisní areál Kašík Martin
technická přejímka Opletal Roman
společenský program Hába Jiří

 

Ředitelství

ředitel                                                                                                                     Hošák Miroslav
tajemník Póč Dušan
hlavní pořadatel Šnábl Miroslav
zástupce ředitele pro trať Zachar Petr
zástupce ředitele pro servis Kašík Martin
hlavní činovník pro tisk Ordelt Roman
hlavní činovník pro bezpečnost Schönweitz Martin
hlavní lékař Bělov Daniel
ekonom rally, vedoucí sekretariátu Zavadilová Eva
dispečink

Berka Oto;

Póč Alexandr; Martinek Michal

zpracování výsledků a přenos dat Berka Oto - AK PORS Zlín v AČR
vedoucí spojení Dorničák Miroslav
systémového sledování

Mrázek František;

Kamelandrová Miriam; Hrčková Barbora

prostor startu a cíle, kontrola přeskupení

Matocha Jan; Markytán Zdeněk;

Gavurník Vlastimil

servisní areál Kašík Martin
uzavřené parkoviště Opletal Roman; Javorský Radek
reklama na trati Gavurník Vlastimil
vyhlášení výsledků, předávání cen Rallyfan; Vaculík Petr; Hříbková Petra
technická četa Pauk Roman; Matocha Jan; Prokop Vlastimil
ozvučení a info na trati

Hronský Tibor; Kiss Publikum Zlín

komentář v prostoru startu a cíle Rallyfan - Miroslav Čada
tankovací zóna u servisu Uhřík Miroslav
dodatečná tankovací zóna Gavurník Michal
uzavření rychlostních zkoušek Verner Filip
svoz výsledků a sběr dat Šrámek Michal
evidence škod Bětík Olin
kontrola stanovišť na RZ Grác Pavel
péče o VIP a hosty Hába Jiří; Marková Zdenka
website; facebook

Valašské internetové noviny ; Póč Dušan

dopravní značení

Mana Radim - Kroměříž

Kedroň Kamil - Šenov u Nového Jičína